CONSULTANCY


'HRM speelt vaak nog een te marginale rol als het gaat om strategische advisering van het management'. 

Juist in deze periode is het van belang dat bedrijven anti-cyclisch denken, investeren in een personeelsformatie die de uitdagingen van deze tijd aan kan.


Uiteraard dienen we rekening te houden met kosten en uitgaven en lijkt het verstandiger om nu de hand op de knip te houden en helemaal als het gaat om het aannemen van nieuw personeel. Bedrijven die anti-cyclisch denken hebben nu al een voorsprong ten opzichte van concurrenten die dat niet doen, kopen nu kwaliteit in en nemen het huidige werving en selectie proces evenals andere processen onder de loep met betrekking tot kostenbesparing.

Om een duurzame partner voor u te kunnen zijn en te blijven, delen we graag onze ervaringen en ideeën over human resource management, recruitmentstrategie, arbeids- markt communicatie, employerbranding, of creditmanagement met u.

Juist doordat onze adviseurs neutraal en extern zijn en niet emotioneel betrokken, zijn zij in staat met een frisse kijk op de zaak nieuwe inzichten te verschaffen.'Waar we ons op richten is nu, wat we realiseren is toekomst'