OUTPLACEMENT


Outplacement is een middel om medewerkers te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van: ontslag of dreigend ontslag, reorganisatie, een onoplosbaar conflict of het vastlopen in je carrière.

Wij adviseren en ondersteunen zowel werkgever als werknemer in dit proces en bieden modulaire outplacement trajecten aan waaruit een individueel traject kan worden samengesteld. Op deze manier leveren we maatwerk dat aansluit op ieders persoonlijke behoefte.

Gedwongen afscheid nemen is vaak een pijnlijke ervaring en heeft tijd nodig om verwerkt te worden. Wij weten dat dit de eerste stap is om verder te kunnen in het vinden van een nieuwe baan. Om deze reden besteden wij veel aandacht aan het verwerken van deze situatie. Kandidaten die dit proces sneller doorlopen/verwerken zijn eerder in staat de kansen en mogelijkheden die deze nieuwe situatie met zich meebrengt in te zien en te benutten.


Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

• Ontslag

• Dreigend ontslag

• Reorganisatie

• Onoplosbaar conflict

• Vastlopen in carrière

• Onbelast*

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden. Ook de verstrek- king van outplacementfaciliteiten wordt niet tot het loon gerekend. (Bron: De Belastingdienst)'Onze grootste uitdaging is het zorgen voor een soepel carrierevervolg'